Oj, nu blev det något fel
Försök igen
Dina uppgifter är skickade
Fortsätt
Byggnytt vecka 7
Byggnationerna i Träkronan-projektet har gått in i en lugnare fas och från att ha varit 50-60 personer inblandade i bygget som mest är nu bara ca en tiondel så många igång. Under den kommande månaden planeras inte heller några större projektstarter. Det här är på gång:
Jobb i Småstaden
Vi har gjort ett mindre ingrepp i samband med installation av en dörrautomatik i handikapphissen.

Hus 1 och Hus 3
Arbetet med lägenheterna i Hus 1 fortsätter. Vi arbetar med golvet på bottenplanet och på våningarna 5 och 6 fortsätter vi med gipsväggar, målning, plattsättning och rördragning.
När det gäller Hus 3 är det paus.

KUST Hotell & Spa
Mindre åtgärder pågår, bl a byten av handtag till en del fönster.

Trafik runt byggnationerna
Lillbrogatan är nu helt öppen för trafik för men Hamngatan är fortfarande enkelriktad tills vidare. Troligen kommer Hamngatan att bli enkelriktad permanent.

Säkerheten!
Vi påminner om säkerheten som är högt prioriterad i hela Träkronan-projektet. Det gäller både för dig som passerar och befinner dig i närheten av arbetet samt alla som är inblandade i byggnationerna. Tack för att du respekterar avspärrningar och följer övriga anvisningar från oss ansvariga!
Frågor angående fastighetsservice kontakta vaktmästare: Anders Jonsson 070-373 41 38, Robert Bergström 070-373 41 39
Frågor angående bygget: Leif Sundström, Nåiden, 070-298 87 75, leif.sundstrom@naidenbygg.se eller Johan Öberg Nåiden 073-068 46 28, johan.oberg@naidenbygg.se. Övriga frågor: Christina Skoog, Skoogs Fastigheter, 070-330 01 31